Monitorering med Opsview basert på Nagios

Opsview er et fint tillegg til nagios -som er eit av dei aller beste open source overvåkingssystema.

Opsview blir levert i to ulike versjoner, ein “community version” som er open source, gratis, free as in “FREE beer”. “Enterprise version” er kommersiell, koster litt penger, men kjem da med support inkludert i prisen.

Opsview webside

Vi har installert opsview hos fleire kunder, med svært godt resultat.

  • Basisinstallasjonen er rask å sette opp, krever en linux-server, som helst bør vere ei fysisk boks. HW-spec er ikkje høg, dersom ikkje miljøet som skal overvåkast er svært stort.
  • Integrerer med GSM-mobiltelefon for sms-varsling, eller mail.
  • Alle nagios-plugin fungerer i opsview, gammal nagios-installasjon kan delvis konverterast. (med litt arbeid)
  • Nagios-plugin fins for det aller meste av server-hardware, UPSer, OS, ulike store softwarepakker og anna hardware.  Egne tester kan enkelt lages i ei rekke programmeringsspråk på ulike OS.
  • Administrering av opsview gjerast i eit intuitivt web-gui, og krever ikkje spesialkompetanse for å holde oppdatert.

Skalering

  • Etter fleire installasjoner, og breiere erfaring, viser det seg at for større installasjoner skalerer ikkje opsview godt nok i standard utgave.
  • Med meir enn ca 500 hoster og/eller 5000 tester, vil en standard-installasjon slite med ytelse, medan nagios lett skalerer til 2000+ hoster og 10000+ -tester på ein relativt ny standard server.
  • For mindre miljø, vil fordelane med eit godt GUI overvinne ulempene med skalering og tidvis treigheit i web-interfacet, i større miljø er standard nagios eit bedre alternativ.
  • I det siste har det kome fleire kloner, og eg vil nok på sikt også kike litt på Icinga, osm er ein fork av nagios med vesentlig forbedra web-gui.

Comments are closed.